Birdy Birdy blink

Vrtec kot učeča se organizacija

Pojem učeče se organizacije se v zadnjih letih vse bolj uveljavlja tudi v vrtcih in šolah. Že samo ime nakazuje, da so to organizacije, ki se zavedajo pomena vseživljenjskega učenja in učenja na vseh ravneh. Znanje prehaja iz individualne ravni na znanje v organizaciji. Krepi se zavest, da je za množenje znanja v organizaciji potrebno timsko sodelovanje, za kar pa je potrebno ustvariti tudi ustrezno organizacijsko kulturo in klimo.

Avtor: Marina Železnik

Letnik: 2014, št. 1

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 2014 01 ovitek