Birdy Birdy blink

Kako smo spoznavali našo domovino Slovenijo, njene pokrajine in simbole

V prispevku bova predstavili igralne dejavnosti, s katerimi so otroci spoznavali imena slovenskih pokrajin, njihovo lego, značilnosti, simbole Slovenije ter pri tem poleg ciljev predšolske vzgoje, ki so navedeni v Kurikulumu za vrtce, upoštevali tudi usmeritve učnih strategij NTC učenja: spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem obdobju, katerega avtor je dr. Ranko Rajović s svojimi sodelavci z Oddelka za nadarjene otroke (Nikola Tesla Centar Novi Sad). Projekt je potekal skozi celo leto, viden je preplet vseh področjih dejavnosti.

Avtor: Nada Klinc, Montana Tratnik

Letnik: 2014, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2014 01 ovitek