Birdy Birdy blink

Razvoj artikulacije in govorne igrice za pospeševanje izreke

Tok razvoja in učenja glasov pri otrocih predstavlja izhodišče za preučevanje temeljnih vprašanj razvoja govora, saj je glas njegov prvi fenomen. V članku bom predstavila nekaj govornih igric, ki jih lahko strokovni delavci v vrtcu izvajajo z otroki, ki imajo govorno jezikovne motnje kot tudi s povsem normalno razvijajočimi predšolskimi otroki. Predstavila bom predvsem tiste, za katere ne potrebujemo veliko pripomočkov in priprav in jih lahko izgovarjamo z manjšimi skupinami otrok.

Avtor: Renata Ašenberger

Letnik: 2014, št. 1

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg 2014 01 ovitek