Birdy Birdy blink

Otroci so moje ogledalo

Biti vzgojiteljica je moje življenjsko poslanstvo in velik poklicni izziv. Nalaga mi strokovno delo in odgovornost do otrok in staršev, posebno v današnjem času hitrega življenja in nenehnih sprememb. Poklic vzgojiteljice mi prinaša veselje in zadovoljstvo ob napredku vsakega otroka posebej.

Avtor: Edvarda Sajovic

Letnik: 2014, št. 1

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original vzg 2014 01 ovitek