Birdy Birdy blink

Aktualni problemi likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju

Pred slabim letom sem bil s strani enega od slovenskih vrtcev povabljen, da za strokovne delavke in delavce pripravim predavanje, vezano na načrtovanje, organiziranje in izvajanje likovnih dejavnosti. S kolegom s fakultete sva pred časom v tem vrtcu že izvedla ciklus predavanj in delavnic, kjer smo uspešno prečesali večino aktualnih vsebin, povezanih z izvajanjem likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju in za katere se zanimajo vrtci, kot na primer: katere so značilnosti in specifike posameznih likovnih področij, primernost motivov glede na starost in izbrano likovno tehniko, strategije za spodbujanje ustvarjalnega likovnega izražanja, pogovarjali pa smo se tudi o likovno pogojenih načinih motiviranja in podobno. Zanimalo me je, na katerih področjih želijo dodatno nadgraditi znanja in v kakšnem obsegu oziroma globini.

Avtor: Tomaž Zupančič

Letnik: 2014, št. 1

Rubrika: Aktualno

Original vzg 2014 01 ovitek