Birdy Birdy blink

Slovenski vrtci pred izzivi

Obdobje ekonomske krize postavlja izzive tudi pred slovenske javne vrtce. Ob težko nerazumljivih in strokovno neutemeljenih predlogih prejšnje vlade o spremembah normativov v vrtcih se samo po sebi postavlja vprašanje, katere so tiste naloge vrtcev, ki jih bo v prihodnje potrebno opraviti, da se ohrani kakovost, ki so jo gradile generacije strokovnjakov teoretikov in strokovnjakov praktikov vse od zaključka druge svetovne vojne do danes.

Avtor: Metka Čas

Letnik: 2013, št. 2

Rubrika: Aktualno

Original vzg 2013 02 1