Birdy Birdy blink

Kaznovanje otrok in postavljanje mej otroku

Zanima me, če imate kakšne članke o kaznovanju otrok in postavljanje meja otroku?

— študent

Odgovor 15. januar 2014 ob 11:48

V reviji Vzgojiteljica so bili v zadnjih letih objavljeni naslednji prispevki, ki se nanašajo na vaše vprašanje:
R.Kroflič (2009).Dosledno reagirati na otrokovo ravnanje na ustrezen način. Vzgojiteljica, XI/6, 16 - 20.
N. Turnšek (2010).Vzgoja je učenje pogajanja. Vzgojiteljica, XII/1,18 - 20.
P. Krobat (2012). Konfliktne situacije v vrstniški skupini v vrtcu in načini njihovega razreševanja. Vzgojiteljica, XIV/1,26 – 28.

Betka Vrbovšek