Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 3, letnik 2009

Original thufeb14145642cet20132009%2003

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Bogastvo našega vrtca so ljudje (Cvetka Rošker)

Za dobro prakso

 1. Dva otroka s posebnimi potrebami v oddelku (Ksenija Šket)
 2. Druženje otrok, staršev in vzgojiteljev (Andreja Ogorevc)
 3. Vključitev otroka z Downovim sindromom v redni oddelek vrtca (Rebeka Poček)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Otroci imajo vse več matematičnega znanja (Barbara Japelj Pavešič)

Iz teorije v prakso

 1. Otrok se v potrošnika razvija v predšolskem obdobju (Karmen France Pavlin)
 2. Mentorstvo v profesionalnem razvoju strokovnih delavcev v vrtcih in šolah (Uroš Klobas)
 3. O likovnem razvoju predšolskega otroka (Meta Adamič Bahl)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. Biti vzgojiteljica v bolnišnici (Rozalija Rovšnik Kovač)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Sodelovanje z muzejem (Renata Šerbinek)
 2. Obiskal nas je kuža Philo (Nataša Savec)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Otroška likovna ustvarjalnost na devetih »CICIUMETNIJAH« (Betka Vrbovšek)
 2. XIV. državno srečanje Orffovih skupin iz vrtcev in osnovnih šol na Visokem pri (Jožica Železnik)
 3. »OTROŠKI MOZAIK« v Narodnem domu v Celju (Irena Hren)