Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 5, letnik 2007

Original thufeb1495851cet20132007%2005

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Kurikulum za vrtce je naš stalen izziv (Irena Robič)

Za dobro prakso

 1. Zeleni nahrbtnik (Vladimira Roginič)
 2. Bibarije pri porajajoči se pismenosti malčkov (Nataša Janžič)
 3. Od zrna do kruha (Barbara Žorž)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Vsi trije prazniki mi veliko pomenijo (Janez Bogataj)

Iz teorije v prakso

 1. Dejavnosti so za otroke večkrat premalo zahtevne in prelahke (Nives Zore)
 2. Raziskovanje kot strategija dejavnega učenja (Karmen Kunst)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. Timsko sodelovanje med učitelji v podaljšanem bivanju na OŠ (Jelka Krajnc)
 2. Lutka v šoli (Robert Ogulin)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Sodelovanje z gasilskim društvom (Damijana Bogataj)
 2. Kostanjev piknik (Barbara Grabnar, Breda Leban)
 3. Zabava in prosti čas (Katarina Uršič)
 4. Muca Copatarica z najmlajšimi (Nada Rajtman, Valerija Tretinjak)
 5. Vodna ujma v Železnikih (Damijana Leben)
 6. Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja (Leonora Bajc)
 7. Na izletu (Alenka Črnkovič)
 8. Teden otroka (Darija Jankovič)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Otroci naj se izražajo na način, ki ga na svoji razvojni stopnji obvladajo in (Miroslava Kovačič)
 2. Revija pevskih zborov v Velenju (Mateja Šojat)
 3. Tudi otroci v vrtcu so lahko žrtve (Pavla Mlinarič)
 4. Otroški pevski zborček Murenčki (Majda Rutar)