Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 3, letnik 2007

Original thufeb1495143cet20132007%2003

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Bistvo je očem večkrat nevidno (Zora Ketiš)

Za dobro prakso

 1. Skrb za igrišča v vrtcih (Saša Pupavac)
 2. Odnos do kulturne dediščine v našem vrtcu (Katarina Rakovnik, Bojana Simonič)
 3. Medgeneracijsko povezovanje in ohranjanje kulturne dediščine (Marta Strahovnik)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Sedanja ureditev predšolskega področja je sodobna in zgledna (Fanika Fras Berro)

Iz teorije v prakso

 1. Sodelovanje vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice – predstavitev raziskave (Jožica Železnik)
 2. Tradicionalni ali sodobni pristop komuniciranja v vrtcu (Veronika Gosak Krebs)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. 135 let naše šole (Irena Krajnc)
 2. Lutke in lutkovni krožek (Gabrijela Grzina)
 3. Spodbujanje branja v zgodnjem šolskem obdobju (Nataša Proje)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Kako praznujemo rojstne dni (Jelka Orel)
 2. Gregorjevo (Ana Škrlep)
 3. Eko voščilnica (Andreja Repolusk)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Porajajoča se pismenost v vrtcu (Irena Hren)
 2. Sodelovanje vrtca s šolsko knjižnico (Jelka Močnik)
 3. Sem moški – vzgojitelj v vrtcu (Uroš Klobas)
 4. Likovna kolonija v Mozirskem gaju (Milica Petković)
 5. XVI. posvet Skupnosti vrtcev Slovenije (Tatjana Kovačevič)
 6. Konfliktne situacije so neizogibne (Olga Pintar)