Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 5, letnik 2008

Original tuefeb12103140cet20132008%2005

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Kurikulum za vrtce se je dobro uveljavil (Zdenka Kovač)

Za dobro prakso

 1. Predstavitev projekta »SEVNIŠKA VOŠČENKA« (Sonja Bobek Simončič)
 2. Obleka naredi piko na i (Janez Bogataj)
 3. Kako zagotavljati kakovostno delo v času poletnih počitnic? (Nataša Jeromel)
 4. Tema o vodi v izvedbenem kurikulu (Mojca Meke)
 5. Projekt »Pasavček« (Tatjana Ciglar)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Agresivnost nastopanja v javnosti nima nobene zveze s plesno-pedagoškim delom (Ana Vovk Pezdir)

Iz teorije v prakso

 1. Vseživljenjsko učenje v vrtcu (Betka Vrbovšek)
 2. Moralna vzgoja kot medpodročna dejavnost (Majda Puhar)
 3. Konflikt, sprejemljivo in nesprejemljivo vedenje (Irena Vidovič)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Utrinki iz uvajalnega obdobja (Polona U. Jerebic)
 2. Naših štirideset let (Tamara Danieli, Tina Merčnik)
 3. Projekt Evropska vas (Poldika Praprotnik)
 4. Pridobili smo obnovljene prostore za malčke (Mateja Povh)
 5. Kako smo oblikovali prostor (Katja Mahne)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Vsako leto pripravimo koncert (Mojca Demšar)
 2. Odprto pismo gospe urednici (Betka Vrbovšek)