Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 2, letnik 2010

Original tuefeb590855cet20132010%2002

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Razvijamo kompetentnega otroka (Marta Drofenik)

Za dobro prakso

 1. Nestrukturirani material in miselni izzivi (Marina Železnik)
 2. Kuhanje – neizčrpen vir naravoslovnega znanja (Irena Sabljakovič)
 3. Orffov glasbeni krožek (Silva Smrečnik)
 4. Delo v kombiniranem oddelku (Vida Lebar)
 5. Marjetka Smetka ločuje odpadke (Mira Oblak)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Znanje je treba umestiti v sistem vrednot (Jože Trontelj)

Iz teorije v prakso

 1. Interakcijska komunikacija vzgojitelja in otroka v vrtcu (Helena Krejan)
 2. Glasbeno nadarjeni otroci v vrtcu (Tanja Klemenšek)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Medvedji kolački (Štefanija Takač)
 2. Raziskovalna igra v prvem starostnem obdobju (Doroteja Rumpf)
 3. Obisk knjižnice (Barbara Pelc)
 4. Mesec kulture v enoti Ostržek (Damijana Bogataj)
 5. Deset let pustovanja v Stranicah (Lilijana Pletikos)
 6. Tek na smučeh (Joži Erbežnik, Valerija Jeraj, Fani Kastelic, Petra Kobe)
 7. Druženje z dedki in babicami (Irena Bele)
 8. Pohod z lučkami (Mateja Ban)