Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 4, letnik 2010

Original tuefeb585328cet20132010%2004

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Lokalna skupnost je pravi partner za zagotavljanje dobrih pogojev v vrtcu (Metka Fenko)

Za dobro prakso

 1. Odnosi med starši in vzgojitelji (Marjana Kuzma)
 2. Kako nas je nagovorila kiparska umetnost (Silva Smrečnik)
 3. Vpliv sodelovanja staršev z vrtcem na samopodobo otrok (Mira Oblak)
 4. Participacija otrok v procesu nastajanja novega igrišča (Darija Hohnjec)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Starši veliko pričakujejo od vzgojiteljev v vrtcu (Andreja Križan Lipnik)

Iz teorije v prakso

 1. Samoevalvacija – pot do kakovosti vrtca (Larisa Senekovič)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Pet zanimivih in poučnih dni (Tatjana Vogrič)
 2. Sodelovanje med najstarejšimi in najmlajšimi otroki (Marjeta Ladiha)
 3. Likovna kolonija Gresovščak 2010 (Ingrid Štefančič)
 4. Kako smo se seznanjali in igrali z glasbili (Sonja Štiberc)
 5. Kolesarčki v vrtcu (Marina Kačič)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Kakšen je naš odnos do hrane? (Zlata Kleibencetl)
 2. Otroška igrišča pri vrtcih med potrebami, zahtevami in možnostmi (Betka Vrbovšek)