Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 3, letnik 2011

Original monfeb492456cet20132011%2003

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Naše delo temelji na evalvaciji dosežkov (Marjana Zupančič)

Aktualno

 1. Zaščitimo se pred škodljivimi vplivi sonca (Simona Uršič)
 2. Igre za spodbujanje socialnočustvenega razvoja (Sonja Ambrož)

Za dobro prakso

 1. Od smeti do umetnine (Barbara Horvat)
 2. Projekt: Moj kraj (Nika Kolenc)
 3. Kako dobimo dojenčka in kaj potrebuje za življenje? (Mira Hrovat)
 4. Razvrščanje v matematiki predšolskega otroka ( Uroš Savec)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Priprava predstave ni edina možna vloga lutke v vrtcu (Edi Majaron)

Iz teorije v prakso

 1. Labanove teme v vrtcu (Polona Golob)
 2. Pretirano zaščitniško odzivanje ali hiperprotektivnost (Ana Gerčar)
 3. Razvoj osnovnih matematičnih pojmov v predšolskem obdobju (Martina Žnidaršič)
 4. Zborovsko petje v vrtcu (Nataša Špacapan)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Pesnica na obisku (Marija Pušenjak)
 2. Jahali smo konja (Tončka Jarm, Romana Obranovič)
 3. Spoznavamo naravo in jo varujemo (Marjana Kuzma)
 4. Polžje igre "moščanskih" vrtcev (Cveta Tabor)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Vzgojiteljica in vzgojitelj? (Nina Mav Hrovat)
 2. Medsebojna različnost nas lahko bogati (Andreja Škulj)