Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 1, letnik 2011

Original monfeb490132cet20132011%2001

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Kotiček uredništva (Renata Hojs)

Za dobro prakso

 1. Varni in vidni v prometu (Irena Koroša Pantovič)
 2. Pomoč lutke v romskem vrtcu pri usvajanju slovenskega jezika in pri komunikaciji (Jožica Bevec)
 3. Od pravljice do didaktične igre (Marjana Pušnik)
 4. Javni nastop otrok (Silva Smrečnik)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. V vrtcu je veliko možnosti za razvijanje pismenosti (Igor Saksida)

Iz teorije v prakso

 1. Vodenje sodelavcev v vrtcu k želenim ciljem (Nataša Gjuričić)
 2. Spremembe, ki se ne zgodijo, in tiste, ki ostanejo (Špela Rojc)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Sončna sporočila (Irena Pamič)
 2. Sodelovanje s starši s pomočjo IKT (Marjeta Ladiha)
 3. Praznični december (Darija Orehek, Nina Tilinger)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Pedagoško društvo za dobro prakso v javnih vrtcih (Metka Čas)
 2. Cenjeni in dragi predstavniki članic Skupnosti vrtcev Slovenije (Božena Bratuž)