Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 2, letnik 2011

Original sunfeb3114102cet20132011%2002

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Zagotovljena mi je samostojnost ob spoštovanju doseženega soglasja (Tatjana Grahovac)

Aktualno

 1. Poklic vzgojiteljice, vzgojitelja (Leonida Žagar Petrovčič)
 2. Kakovost procesa učenja in poučevanja jezika v kurikulu vrtca (Marina Železnik)
 3. Kako pomembne osebne vrednote ozavestiti v poklicu vzgojitelja? (Darinka Belak)
 4. Poročilo o delu v programu Varno s soncem v obdobju od 2007 do 2010 (Simona Uršič)

Za dobro prakso

 1. Odkrivanje in razvijanje močnih področij pri otroku z vedenjskimi težavami (Silva Smrečnik)
 2. Mokre risarske likovne tehnike v vrtcu (Mihaela Jelenc)
 3. Sproščanje in umirjanje otrok v vrtcu (Olga Bernik Zor)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Obiščite nas v muzeju (Jožica Trateški)

Iz teorije v prakso

 1. Projekt Kam gredo smeti? (Mateja Turk)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Videopogovor s prijatelji iz sosednjega vrtca (Sabina Jašovič)
 2. Petdeset let Vrtca Zarja Celje (Marija Grešak)
 3. Angleška čajanka (Marjeta Vindiš)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Ob vpisu otrok v vrtec (Neva Šink)
 2. Pot od ženske do ženske (Mojca Plaznik)
 3. Ali so otroci danes drugačni, kot so bili pred leti? (Vasja Žibret)