Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 2, letnik 2012

Original sunjan6124139est20132012%2002

Uredničin kotiček

 1. Uvodnik (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Vzgojiteljica oz. vzgojitelj potrebujeta znanje iz različnih strokovnih področi (Marta Samotorčan)

Aktualno

 1. Organizacija delovnega časa strokovnih delavcev v javnem vrtcu (Metka Čas)

Za dobro prakso

 1. Uresničevanje ciljev ekovrtca s podporo drugih projektov in akcij (Rosanda Leden)
 2. Ekološke dejavnosti v vrtcu (Renata Ašenberger)
 3. Vzgoja za zdrav način življenja (Ema Selič)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Obdelati neko pesem pomeni: peti, igrati, plesati, risati … (Olga Denac)

Iz teorije v prakso

 1. Pustne maske in pustovanje (Tjaša Volavc)
 2. Moški v zgodnjem izobraževanju in vzgoji (Gašper Mlakar)
 3. Raziskava o vzgojni doslednosti staršev (Zdenka Matjaž)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Čarobna moč lutke v vrtcu (Bronja Dolamič)
 2. Skrbimo za zdravje (Barbka Vovk)
 3. Srečanje s starši (Saša Trojer)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Ponudba ideje: didaktična igra »most« (Danica Bricman)
 2. Portfolio mi je bil v pomoč za moj profesionalni in osebnostni razvoj (Metka Fenko)