Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 4, letnik 2017

Original vzgojiteljica 2017 4 web

Uredničin kotiček

 1. Vsem v slovenskih vrtcih lep pozdrav! (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Problem različne ekonomske cene programov javnih vrtcev bi morali reševati na državni ravni (Nuša Pohlin Schwarzbartl)

Aktualno

 1. Aktiven počitek ali umirjena igra – možnost izbire (Sabina Žličar)
 2. Otrokova osebna mapa - listovnik (Tanja Bergant)

Za dobro prakso

 1. Gibanje otrok v naravi nekoč in danes (Ana Ambrožič)
 2. Akcijsko raziskovanje in učenje o zdravilnih rastlinah (Barbara Štrubelj)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Aktivno otroštvo – vzvod za uspešno življenje (Rado Pišot)

Iz teorije v prakso

 1. Spodbujanje igre vlog v igralnih kotičkih kot oblika zgodnje karierne orientacije (Maja Gorenc Šulc)
 2. Pomen igre v predšolskem obdobju za razvoj delovnih in učnih navad (Maja Hmelak, Mateja Kralj)
 3. Lutke za male in velike (Tjaša Volavc)

Izmenjava znanj in izkušenj v EU projektih

 1. EU projekt: We eat responsibly – Odgovorno s hrano (Brigita Gomboc)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. Otroci me spodbujajo k neprestanemu razmišljanju, učenju in delovanju (Elizabeta Kos)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Spodbujamo uživanje zelenjave in pitje vode (Teja Pogačnik)
 2. Aktivno učenje umivanja rok (Martina Samsa)