Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 3, letnik 2017

Original vzgojiteljica 2017 3 web

Uredničin kotiček

 1. Spoštovane vzgojiteljice in vzgojitelji! (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Potrebno je medsebojno spoštovanje meja starševstva in vrtčevske avtonomije (Maja Kunaver)

Aktualno

 1. Vključevanje otrok iz priseljenih družin v vrtec (Monika Pene)

Za dobro prakso

 1. O uresničevanju dveh pomembnih načel v praksi (Tjaša Volavc)
 2. O slikanicah in branju pravljic (Nives Vesel)
 3. Vpliv obogatitvene športne dejavnosti na gibalni razvoj otrok (Renata Hozjan)
 4. Vrednote in načela etičnega kodeksa v praksi (Florjana Borštnik Rajer, Olga Brandstatter)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Sledimo nalogam, ki so smiselne (Zdenka Zalokar Divjak)

Iz teorije v prakso

 1. Vloga in pomen formativnega spremljanja otrok v predšolskem obdobju (Metka Jezovšek)
 2. Integracija otrok iz drugega kulturnega in jezikovnega okolja v vrtec (Ester Pečarič)

Izmenjava znanj in izkušenj v EU projektih

 1. Formativno spremljanje napredka otrok v vrtcih v Leedsu v Angliji (Liljana Fajdiga, Barbara Špilak)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. Vsak dan je drugačen, poseben in neponovljiv (Lidija Selič)

Obvestila in drugi zapisi

 1. Letni zbor Pedagoškega društva Vzgojiteljica (Marina Železnik)