Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 1, letnik 2015

Original vzgojiteljica 2015 naslovnica

Uredničin kotiček

 1. Lepo pozdravljeni! (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Ustvarjamo varno in spodbudno učno okolje (Barbara Novinec)

Aktualno

 1. Načrtovani profesionalni razvoj strokovnih delavcev v vrtcu (Sergeja Zemljarič)

Za dobro prakso

 1. Spodbujanje branja v vrtcu (Barbara Bednjički Rošer)
 2. Z igro do porajajoče se pismenosti v drugi starostni skupini (Andreja Majcen)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. V glasbi velja, da je za otroka dobro samo najboljše (Bogdana Borota)

Iz teorije v prakso

 1. Evalvacija in samoevalvacija v vrtcu (Metka Jezovšek)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. Naše poslanstvo je vzgoja in učenje otrok (Barbara Gačnik)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Obisk zdravnika v vrtcu (Kranjski vrtci - vzgojiteljice v enoti Mojca)
 2. Možiček Kopitljaček (Suzana Vidic)
 3. Predpraznični izvedbeni kurikul (Tjaša Volavc)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Umetnost v vrtcu (Darinka Belak)