Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 4, letnik 2014

Original vzg 2014 04 pop 1

Uredničin kotiček

 1. Lep pozdrav v vse slovenske vrtce! (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. Za otroka je pomemben vsak trenutek njegovega življenja (Natalija Starič)

Aktualno

 1. Odnos v paru ali tandemu (Sabina Tavzes)
 2. Sodelovanje med strokovnimi delavci pri izvajanju kurikula v oddelku (Darinka Belak)

Za dobro prakso

 1. Medpodročne dejavnosti - zgodnje naravoslovje (Katja Kovač Grosek, Magda Šrekel)
 2. Raziskava o nekaterih "prepovedih" v vrtcu (Dragana Jevtič, Erika Kastelic, Tamara Medja, Špela Štebe)
 3. Moje telo (Nika Kolenc)
 4. Naravoslovni projekt: "Drevo Krištof" in naša "Neža" (Tanja Maver)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Prednost dajemo naravni zaščiti (Simona Uršič)

Iz teorije v prakso

 1. Učenje z raziskovanjem (Marjeta Zagorc)
 2. Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti z nestrukturiranim materialom (Simona Koren, Jožica Malus)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. V vrtcu naj vladajo profesionalni odnosi (Lilijana Hrovat)

Od tu in tam iz naših vrtcev

 1. Otroške zgodbe s Pohorja (Zdenka Kropec)
 2. S svojim nastopom smo navdušili občinstvo (Silva Smrečnik)

Zanimivosti, komentarji in mnenja

 1. Zaključek 1. natečaja "Moja ideja nova igrača" (Tonja Ferjančič)
 2. Odmev na strokovno srečanje v Zrečah (Betka Vrbovšek)