Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 3, letnik 2014

Original vzg 2014 03

Uredničin kotiček

  1. Prijazen predpočitniški pozdrav! (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

  1. Otrokom damo najboljši del sebe - Vrtec Mavrica Vojnik (Simona Žnidar)

Aktualno

  1. Vrtci po petnajstih letih izvajanja Kurikuluma za vrtce (Metka Čas)

Za dobro prakso

  1. Razvijanje domišljije v predšolskem obdobju (Lilijana Hrovat)
  2. Organizacija prostora in njen pomen v oddelkih 1. starostnega obdobja (Žnidar Marija)
  3. Pravljica kot motivacija za različne dejavnosti otrok (Tanja Rozina)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

  1. K večji kakovosti pripomore povezovanje vrtcev med seboj ter med vrtci in šolami (Sonja Zajc)

Iz teorije v prakso

  1. Vloga procesov zagotavljanja kakovosti in managementa znanja v vrtcu (Metka Jezovšek)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

  1. Spodbujam rabo stoterih jezikov raziskovanja in učenja (Andreja Lorber)

O tem in onem iz naših vrtcev

  1. Vzgoja za samostojnost (Polona Štrukelj)