Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 7, letnik 2014

Original vzg 2014 zbornik naslovnica

Uredničin kotiček

 1. UVODNE BESEDE (Betka Vrbovšek)

Kurikul vrtca – včeraj, danes in jutri

 1. Kurikul danes – načrtovanje, izvajanje in evalviranje izvedbenega kurikula v vrtcu (Nataša Doler, Rozalija Rovšnik Kovač)
 2. Kako sledimo ciljem in kako udejanjamo načela Kurikuluma … v vrtcih (Irena Hren)
 3. Pogled nazaj – od dokumenta do uveljavitve v praksi (Marjeta Domicelj)
 4. Izvedbeni kurikul v sodobnem vrtcu (Betka Vrbovšek)

Otrokove pravice in dnevna rutina

 1. Vzgojiteljeva vloga pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami (Katarina Antloga)
 2. Učenje za samostojnost (Vesna Jarh)
 3. Dnevna rutina v prvem starostnem obdobju (Jožica Mraz)
 4. Od ideje do izvedbe - dnevna rutina po Kurikulumu za vrtce (Polonca Krobat)
 5. Dnevna rutina in njen vpliv na otrokov socialni razvoj (Martina Žlof Jadek)
 6. Otrokove pravice v dnevni rutini v procesu kurikularne prenove (Marina Železnik)
 7. Sprejemanje različnosti: medkulturnost in Kurikulum za vrtce (1999) (Katja Krk)
 8. Učenje za sprejemanje drugačnosti (Mateja Marolt)
 9. Učenje za reševanje konfliktov (Simona Žnidar)

Načrtovanje, izvajanje, evalvacija

 1. Spremembe, ki so najbolj zaznamovale izvedbeni kurikul vrtca (Barbara Horvat Želj)
 2. Refleksija in evalvacija pri načrtovanju (Andreja Žerak)
 3. Uspešno uvajanje otrok je rezultat načrtnih in vztrajnih prizadevanj vrtca (Andreja Križan Lipnik)
 4. Vpliv gibanja na celostni razvoj otroka (Anja Leskovar)
 5. Uravnoteženost med področji dejavnosti – od dokumenta do izvedbe (Tjaša Volavc)
 6. Medpodročne dejavnosti v vrtcu (Maja Rojnik)
 7. Pomen aktivne participacije otrok pri vzgojno izobraževalnem delu (Andreja Popržen, Urška Rihtar)
 8. Povezovanje področij dejavnosti v dveh projektih okoljske vzgoje (Maja Skaza)
 9. Bolj vzdržljiv otrok – bolj zdrav otrok (Tadeja Pfeifer)
 10. Za več zdravja v vrtcu (Stanka Blažič)
 11. Kurikulum kot osnova za pripravo individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami (Simona Živec)
 12. Izkušnje s samoevalvacijo pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu (Adrijana Ivanuša, Tjaša Siter Jegrišnik)
 13. Evalvacija pri nekaterih dejavnosti dnevne rutine (Anja Brecl)

Sodelovanje s starši

 1. Vrtec in starši – s participacijo do kakovostne skupne vzgoje in učenja predšolskih otrok (Marija Grahek)
 2. Medsebojno sodelovanje bogati (Anja Podveržen)
 3. Komunikacija in različne oblike sodelovanja s starši v vrtcu (Katja Kovač Grosek)
 4. Sodelovanje med starši in vzgojiteljico v oddelku malčkov (Snježana Marinovič)
 5. Sodelovanje s starši pri vključevanju otroka s posebnimi potrebami (Albina Kolar)

Avtonomija vrtca in vzgojitelja ter timsko sodelovanje

 1. Avtonomija in strokovna odgovornost vzgojitelja/-ice na pragu kurikularne pre- nove v luči doživljanja vzgojiteljic v vrtcu (Mojca Meke)
 2. Kurikularni pristop k problematiki organizacije časa v vrtcu (Majda Plavčak)
 3. Avtonomija vzgojitelja (Marjana Milčinović)
 4. Izobraževanje strokovnih delavcev - Projekt učenje učenja (Fanika Čečko, Vesna Kalčič)
 5. Vloga tima pri načrtovanju in izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela (Metka Jezovšek)
 6. Timsko delo v vrtcu (Andreja Lipovec)