Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 1, letnik 2014

Original vzg 2014 01 ovitek

Uredničin kotiček

 1. Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce! (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

 1. OŠ Davorina Jenka Cerklje Vrtec Murenčki (Vlasta Košnik)

Aktualno

 1. Aktualni problemi likovnih dejavnosti v predšolskem obdobju (Tomaž Zupančič)

Za dobro prakso

 1. Folklorni plesi v vrtcu (Urška Sovič.)
 2. Razvoj artikulacije in govorne igrice za pospeševanje izreke (Renata Ašenberger)
 3. Kako smo spoznavali našo domovino Slovenijo, njene pokrajine in simbole (Nada Klinc, Montana Tratnik)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Otrok mora razviti varno navezanost na vzgojiteljico (Zlatka Cugmas)

Iz teorije v prakso

 1. Vrtec kot učeča se organizacija (Marina Železnik)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. Otroci so moje ogledalo (Edvarda Sajovic)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Tradicionalni slovenski zajtrk v vrtcu (Hermina Rozman, Mateja Vrbnjak)
 2. Razmišljanje o matematiki v vrtcu (Irena Dovjak)