Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 6, letnik 2013

Original vzg 2013 06 ovitek rgb

Uredničin kotiček

  1. Prijazen pozdrav v vse slovenske vrtce! (Betka Vrbovšek)

Vrtec se predstavi

  1. Vrtec Brežice - Prihodnost si bomo zagotovili z vzgojo in izobraževanjem otrok (Ana Kupina)

Aktualno

  1. Vloga vzgojitelja pri odkrivanju nadarjenega otroka v vrtcu (Erika Iskra Tomšič)

Za dobro prakso

  1. Refleksija dela vzgojitelja (Tatjana Blaži, Nataša Durjava)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

  1. Slovenski vrtci ne bi smeli zgubiti stika z vrtci v državah z visoko razvito predšolsko vzgojo (Ljubica Marjanovič Umek)

Iz teorije v prakso

  1. O Grimmovih pravljicah (Tonja Vrbovšek)
  2. Sodelovanje strokovnih delavk v timu (Darinka Belak)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

  1. Naš cilj: razvoj vseh javnih vrtcev (Vanja Krašovic)

O tem in onem iz naših vrtcev

  1. Igrača od doma - potreba ali razvada? (Silvija Belšak Viher)
  2. Na delovnem obisku v Veliki Britaniji (Marina Bončina)