Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica št. 4, letnik 2013

Original vzg 2013 04 naslovka

Vrtec se predstavi

 1. Otroci so naše bogastvo, to ni fraza (Marjanca Karba)

Aktualno

 1. Spoznavanje živali v vrtcu z neposrednim stikom (Maja Skaza)

Za dobro prakso

 1. Branje v našem vrtcu (Mateja Marolt)
 2. Projekt spoznavanja zelišč (Martina Lipaj, Gordana Počič)
 3. Dejavnosti z zelenjavo (Silvana Božanič, Danica Vuga)
 4. Naučili smo se pravilno umivati roke (Nina Hribernik)
 5. Skrb za zdravje (Barbara Bednjički Rošer)

Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

 1. Vzgajamo zelo občutljivo populacijo v najranljivejšem obdobju (Sergeja Zemljarič)

Iz teorije v prakso

 1. Primeri likovnih dejavnosti v prvem starostnem obdobju (Barbara Dolinar)
 2. Rezvijanje predbralnih zmožnosti v predšolskem obdobju (Vanja Mihelič)
 3. Predstavitev slikanice Zverjasec (Tjaša Volavc)
 4. Integracija/inkluzija priseljencev v povezavi z govorno vzgojo (Ljubica Breitenberger)

Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

 1. Naj raste kulturni dan v vsakodnevno kulturo (Andreja Kuhar)

O tem in onem iz naših vrtcev

 1. Projekt "Nerodna Avguština" (Polona U. Jerebic)
 2. delavnica s starimi starši (Špela Novak)
 3. Glasbena pravljica Drevo Krištof (Aleksandra Križanič)
 4. Tradicionalna javna prireditev v Narodnem domu v Celju (Darinka Belak)