Birdy Birdy blink

»OTROŠKI MOZAIK« v Narodnem domu v Celju

Glasbena in plesna vzgoja sta pomembni sestavini izvedbenega kurikula vsakega javnega vrtca. Vzgojno-izobraževalni proces na področju 
glasbe in plesa je celostni proces, ki 
je umeščen v področje umetnosti. 
Osnovna naloga tega področja dejavnosti je razvijanje glasbene in plesne občutljivosti otrok s spodbujanjem bogatega doživljanja, zaznavanja, poustvarjanja in ustvarjanja. Bogato dejavnost tega področja je Vrtec Tončke Čečeve Celje predstavil v petek, 19. 
maja 2009, ob 17.30 na letošnji javni prireditvi »Otroški mozaik« v Narodnem domu. Prireditev je bila namenjena staršem predšolskih otrok in vsem ostalim ljubiteljem otroškega petja in plesa.

Avtor: Irena Hren

Letnik: 2009, št. 3

Rubrika: Zanimivosti, komentarji in mnenja

Original thufeb14145642cet20132009%2003