Birdy Birdy blink

O likovnem razvoju predšolskega otroka

Krog je prva organizirana oblika, ki se pojavi iz bolj ali manj naključnega čečkanja. V svojem razvoju jo otrok uporablja, da izrazi najbolj enostaven prostorski odnos med slikovnimi elementi. Po načelu razlikovanja bo krog prevzel svojo funkcijo šele takrat, ko 
bo otrok razpolagal z drugimi alternativnimi oblikami.

Avtor: Meta Adamič Bahl

Letnik: 2009, št. 3

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original thufeb14145642cet20132009%2003