Birdy Birdy blink

Otroci imajo vse več matematičnega znanja

BARBARA JAPELJ PAVEŠIČ je kot članica Kurikularne komisije za vrtce sodelovala pri razpravah komisije o učenju in pridobivanju izkušenj otrok z matematiko in je soavtorica Kurikula za vrtce, poglavje o matematiki.  Je tudi soavtorica priročnika Otrok 
v vrtcu v delu o matematiki. Sodelovala je pri izobraževanjih vzgojiteljev ob uvajanju kurikula za vrtce v prakso ter v sodelovanju s Centrom Korak za korakom izvedla mnoga predavanja o razvoju matematičnega razumevanja pri predšolskih otrocih ter izpeljavah dejavnosti s področja matematike v vrtcih za vzgojiteljice in vzgojitelje po Sloveniji. Kot raziskovalka na Pedagoškem inštitutu je koordinatorka Mednarodne raziskave trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS za Slovenijo in spremlja razvoj atematičnega znanja otrok v ključnih časovnih obdobjih skozi čas. 

Avtor: Barbara Japelj Pavešič

Letnik: 2009, št. 3

Rubrika: Pogovarjamo se z znanstveniki in strokovnjaki

Original thufeb14145642cet20132009%2003