Birdy Birdy blink

Druženje otrok, staršev in vzgojiteljev

Skupno druženje staršev in otrok je majhen kamenček, ki lahko veliko prispeva v mozaiku pozitivnih odnosov v družini. Istočasno pa vplivamo na športno naravnanost družin in njihove gibalne sposobnosti. Družinske počitnice so usmerjene k ustvarjanju razmer za sožitje med starši in otroki, spodbujanju družinskih vrednot ter k ustvarjanju ustreznega okolja za otrokov zdrav razvoj in dobre odnose. Skupaj z otroki lahko starši pohajajo po naravi, spoznavajo in nabirajo zdravilna zelišča, se izobražujejo ter zabavajo v delavnicah in ob igrah. Naš glavni cilj je druženje otrok in staršev, vplivati na bolj zdravo in aktivno skupno preživljanje prostega časa ter na dvig kvalitete življenja.

Avtor: Andreja Ogorevc

Letnik: 2009, št. 3

Rubrika: Za dobro prakso

Original thufeb14145642cet20132009%2003