Birdy Birdy blink

Uvodnik

Čeprav se šolsko leto zaključi z avgustom, pa je z junijem tudi v vrtcih zaključen njegov najbolj intenzivni del. Čez poletje ostane v vrtcih okoli 60 % običajne zasedenosti, toda sočasno zaposleni koristijo glavnino letnega dopusta, zato so poletni meseci prav tako naporni. Kljub temu pa je zaključevanje nekega šolskega leta čas, ko je potrebno znova razmisliti o nekaterih zadevah, na primer o vlogi vzgojiteljice oz. vzgojitelja v vrtcu. V laični javnosti je, po mojih dosedanjih izkušnjah, zelo prisotna podoba vzgojiteljice kot nadomestne matere. Se lahko identificiramo s to podobo?

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2009, št. 3

Rubrika: Uredničin kotiček

Original thufeb14145642cet20132009%2003