Birdy Birdy blink

Nemiren otrok

Nekaj priporočil za vzgojno delo z nemirnim otrokom

Pri svojem strokovnem delu opažam, da je vsako leto v vrtec vključenih več nemirnih otrok. Zanje potrebujemo strokovni delavci drugačne pristope, več energije in posebno potrpežljivost. Opažamo tudi nemoč staršev, ki se nemalokrat na nas obračajo z željo, da jim ponudimo nasvete za učinkovito vzgojo doma. V prispevku želim podati nekaj priporočil za delo z nemirnim otrokom.

Avtor: Tanja Bergant

Letnik: 2017, št. 6

Rubrika: Otroci s posebnimi potrebami v vrtcu

Original vzg 6 nov dec naslovnica