Birdy Birdy blink

Pridobljeno znanje mi dobro služi

"Sem mnenja, da sta temelj za kakovostno izvajanje Kurikuluma za vrtce strokovnost in odprtost, ki zajemata preplet različnih pristopov in pedagoških metod, v dobrobit vsesplošnega razvoja otrok." Intervju z Urško Mastnak, dipl. vzgojiteljico, Vrtec Zarja Celje

Avtor: Urško Mastnak

Letnik: 2017, št. 6

Rubrika: Vzgojiteljica vzgojiteljicam in vzgojiteljem

Original vzg 6 nov dec naslovnica