Birdy Birdy blink

Pomembnost branja v vrtcu

Vrtec ima pomembno vlogo pri razvijanju motivacije za branje in za porajajočo se pismenost. Branje in pripovedovanje morata biti v vrtcu vsakodnevna dejavnost in sta temelj drugim aktivnostim. Motivacija za branje in poslušanje je ključna sestavina porajajoče se pismenosti v vrtcu.

Avtor: Nives Kranjc

Letnik: 2017, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 6 nov dec naslovnica