Birdy Birdy blink

Večjezične slikanice in pesniške zbirke za predšolske otroke

V Sloveniji živijo, poleg Slovencev, ki so večinski narod, še pripadniki italijanske, madžarske in romske skupnosti, priseljenci iz bivše Jugoslavije, pa tudi iz evropskih in neevropskih držav. Namen prispevka je predstaviti pomen maternega jezika za razvoj posameznikove identitete in za učenje vseh nadaljnjih jezikov. Zanimalo me je, kakšno večjezično gradivo za predšolske otroke je dostopno v knjižnicah po Sloveniji in koliko ga je. Prispevek sem pripravila pod mentorstvom dr. Irene Lesar.

Avtor: Urška Šterbenc

Letnik: 2017, št. 6

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg 6 nov dec naslovnica