Birdy Birdy blink

Skozi demokracijo k pismenosti z mednarodnim projektom programa Erasmus+

V Vrtcu Tržič smo se že pred dvema letoma vključili v mednarodni projekt Erasmus+ ter sodelovali s tremi evropskimi državami: z Islandijo, ki je bila tudi koordinatorica projekta, s Poljsko in Španijo. V dveh letih sodelovanja smo sodelujoči vzgojitelji prek skupnih dejavnosti, eTwinning projektov in mednarodnih srečanj izmenjali primere dobre prakse, pridobili dragocene izkušnje za delo s predšolskimi otroki, razvili nove metode dela ter strokovno in osebnostno zrasli.

Učinki projekta so vidni tudi na institucionalni ravni, saj smo kot vzgojno-izobraževalna ustanova vnesli v svoje delo veliko sprememb, navdih zanje smo črpali prav iz mednarodnega sodelovanja. Na vseh področjih delovanja smo se osredotočali na razvoj zgodnjega opismenjevanja ter ustvarjanju demokratičnega vzdušja v skupinah otrok. Glede na to, da sodelujoči vzgojitelji delujemo po različnih pristopih, modelih in metodah, so nas nova dejstva in zgledi tujih strokovnih delavcev spodbudili k pozitivnem preoblikovanju dnevne rutine in načina dela. Hkrati so tudi tuji vzgojitelji črpali od nas, vzgojiteljev Vrtca Tržič, na kar smo lahko še posebej ponosni.

Avtor: Tina Klemenčič

Letnik: 2017, št. 6

Rubrika: Izmenjava znanj in izkušenj v EU projektih

Original vzg 6 nov dec naslovnica