Birdy Birdy blink

Skupaj sprejemamo odločitve za spremembe

"Skupno načrtovanje, sodelovanje, odločanje o usmeritvah in krepitev učenja celotnega kolektiva vrtca pomeni krepitev profesionalne skupnosti, kar predstavlja višjo raven strokovne odgovornosti. Želela bi si, da bi v prihodnosti lahko več časa posvečala temu področju svojega dela."

Intervju z Andrejo Škvarč, mag. prof. pred. vzg., ravnateljico Vrtca Najdihojca Ljubljana

Avtor: Andreja Škvarč

Letnik: 2017, št. 6

Rubrika: Vrtec se predstavi

Original vzg 6 nov dec naslovnica