Birdy Birdy blink

Prijazen pozdrav!

V zadnjih letih je hiter razvoj sodobne IK tehnologije in možnost mednarodnih izmenjav omogočil vzgojiteljicam in vzgojiteljem slovenskih vrtcev, da so primerjali svoje delo in kakovost vrtcev z delom tujih vzgojiteljic in vzgojiteljev ter s kakovostjo v tujih vrtcih. Nekaj poročil in pričevanj o tem smo objavili tudi v naši reviji. Na splošno je obveljalo zadovoljno mnenje, da so slovenski javni vrtci kakovostni po vseh primerljivih kriterijih. Temu ne gre oporekati! Ob teh primerjavah in pogovorih o kakovosti naših vrtcev pa se po mojem mnenju včasih pozabi na pomembnost klime v vrtcu, na kakovost medsebojnih odnosov med zaposlenimi ...

Avtor: Betka Vrbovšek

Letnik: 2017, št. 6

Rubrika: Uredničin kotiček

Original vzg 6 nov dec naslovnica