Birdy Birdy blink

Kako družinski odnosi vplivajo na otroka?

Vzgojitelji in starši, ki otroku s komunikacijo vlijejo veliko mero samospoštovanja, jih podpirajo, dvigujejo njihovo pozitivno samopodobo, dajejo otroku dober temelj za prihodnost. Tak otrok se bo razvil v osebo s pozitivnimi komunikacijskimi vzorci. Takšne vzorce bo širil tudi na svoje potomce. V vrtcu dajemo največ poudarka na razvoj otrokove osebnosti z lastnim vzgledom. Vemo, da je potreben čas za pogovor. Vzgojitelj išče dobre lastnosti v otroku. Vzor in posnemanje imata največjo moč ...

Avtor: Kristina Titovšek

Letnik: 2017, št. 5

Rubrika: Kotiček za vaša mnenja

Original vzg5