Birdy Birdy blink

Naravoslovni dan v vrtcu

Predšolski otroci se učijo tudi z lastno dejavnostjo. Naravoslovne dejavnosti lahko ponudimo v knjižnem, igralnem, raziskovalnem in eksperimentalnem kotičku. V članku je predstavljeno spoznavanje vode. Otrok v vsakem od ponujenih kotičkov usvoji toliko, kot je sposoben dojeti oz. sprejeti.

Avtor: Ksenija Udovč

Letnik: 2017, št. 5

Rubrika: Za dobro prakso

Original vzg5