Birdy Birdy blink

Artikulacija glasov v prvem starostnem obdobju

V članku sem navedla igre za urjenje artikulacije glasov, kar bo v pomoč strokovnim delavkam v oddelkih prvega starostnega obdobja v vrtcu. V nadaljevanju sem podala nekaj praktičnih izkušenj, kako smo v oddelku otrok, starih 1–3 let, spodbujali razvoj govora.

Avtor: Jasmina Paldauf

Letnik: 2017, št. 5

Rubrika: Iz teorije v prakso

Original vzg5