Birdy Birdy blink

Vzgojiteljica, revija za dobro prakso v vrtcih

Ustanovitelj revije je Aktiv ravnateljev in ravnateljic samostojnih javnih vrtcev celjske regije. Revija Vzgojiteljica izhaja od leta 1997 in jo prejema večina vrtcev, knjižnice, večina osnovnih šol in pedagoške fakultete. V začetku je revija izhajala 4 krat letno, kasneje 5 krat na leto, od leta 2008 pa je revija dvomesečnik in izide 6 številk letno.
Revijo izdaja Pedagoško društvo Vzgojiteljica, że dolgo vrsto let pa jo subvencionira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V letu 2003 je urejanje, oblikovanje in tisk prevzela založba Pozoj.

V skladu z uredniškim konceptom objavljamo tekste, ki pomenijo prispevek k izboljševanju vzgojne prakse, omogočajo strokovnim delavcem vpogled v delo in spoznavanje dobrih zamisli iz drugih okolij ter predstavljajo stališca teoretikov in praktikov do posameznih strokovnih vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem predšolskih otrok. Doslej je na straneh revije objavilo svoje izkušnje in razmišljanja veliko vzgojiteljic, drugih strokovnih delavcev in strokovnjakov - teoretikov s področja predšolske vzgoje in izobraževanja pedagoških delavcev.

Revija Vzgojiteljica je trenutno edina publikacija te vrste v slovenskem prostoru - omogoča soočanje praktičnih izkušenj strokovnih delavcev v slovenskih vrtcih, pomemben je tudi njen prispevek h krepitvi strokovne avtonomije in poklicne samozavesti vzgojiteljic. Na straneh revije se vse pogosteje pojavljajo tudi prispevki učiteljic iz prve triade devetletne osnovne šole.

Vabimo Vas, da tudi Vi postanete naročnik revije Vzgojiteljica - letna naročnina revije za 6 številk za letošnje leto je €35,50

Želim prejemati revijo Vzgojiteljica